Speerpunten van Transmoto Express

  • Altijd een persoonlijke koerier
  • Contractvrij; dat geeft u alle vrijheid
  • Geen uitwisseling van zendingen bij spoedvervoer
  • Naar alle plaatsten in alle EU-landen
  • Door veel klanten aangemerkt als zeer goed
  • Persoonlijke betrokkenheid bij uw bedrijf
  • Waar nodig extra werk mogelijk
  • Uw zending is onze zorg
  • Lage prijzen – hoge kwaliteit
  • Voor regelmatige gebruikers een mooie omzetkorting.

Geschiedenis van Transmoto Express

1983

Ontstaan van Transmoto Express onder de paraplu van Stichting de Broedplaats.

De stichting De Broedplaats was in 1983 een stichting die de toenmalige werkloosheid wilde bestrijden door werklozen een eigen bedrijf op te laten zetten. Dit werd gedaan door werklozen te ondersteunen met een werkruimte en een mogelijkheid om onder de paraplu van de stichting bedrijfsactiviteiten te laten ontwikkelen tot een eigen organisatie. Op deze manier zijn verschillende bedrijven ontstaan die op dit moment nog steeds actief zijn. Een van deze bedrijven is Transmoto Express.

1985

Het bedrijf werd verzelfstandigd met als eigenaar Daan Verschoor

Het bedrijf groeit door behalve motoren ook auto’s in te gaan zetten.

1990

Wilma Verschoor trad toe als vennoot

2011

Momenteel werkt Transmoto Express met 10 koeriers, een dientsindeler en iemand voor de administratie

Doel

Het doel van Transmoto Express is het verzorgen van koeriersdiensten op een economisch, sociaal en maatschappelijk verantwoorde manier. Een subdoel is het ruimte creëren tot herintreding op de arbeidsmarkt van mensen die buiten de arbeidsmarkt zijn geraakt. Hierbij is te denken aan mensen die door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid de band met de arbeidsmarkt verloren zijn. De leeftijd van de koeriers die de werkzaamheden uitvoeren is over het algemeen hoger dan bij andere koeriersdiensten. Omdat deze mensen een secundair belang hebben bij hun plaats binnen Transmoto Express zijn zij meer gemotiveerd hun werk op een kwalitatief hoog peil uit te voeren. De mensen waarmee wij werken zijn aan het bedrijf verbonden middels een freelance overeenkomst.

Samenwerking

Het karakter van Transmoto Express is dat zij op plaatsen waar dat mogelijk en wenselijk is een zo’n groot mogelijk samenwerkingsverband aangaat met opdrachtgevers. Het bedrijf gaat ervan uit dat het meedenken en inbrengen van de eigen knowhow betreffende het overbrengen van zendingen behoort bij de exploitatie van een koeriersdienst. Een goede communicatie tussen opdrachtgever en uitvoerder is daarbij een belangrijk onderdeel. De koerier die hiervoor werkzaamheden uitvoert is een onlosmakelijk onderdeel en heeft in de communicatielijn een belangrijke plaats. De belangen van de opdrachtgever dienen op alle mogelijke manieren gerespecteerd en waar mogelijk bevorderd te worden.

De koeriers kunnen in deze samenwerkingsvorm ervaring opdoen om assertief met relaties om te gaan. Hierdoor hebben zij een beter kans op een vaste plaats op de arbeidsmarkt.

Mocht het een koerier niet lukken om zich op een goede manier tegenover u te gedragen, wilt u dat ons dan mededelen zodat zij door ons bijgestuurd kunnen worden?